Blåfjell er et populært turmål for Skien – og Grenlands innbyggere. Skien kommun…

[ad_1]
Blåfjell er et populært turmål for Skien – og Grenlands innbyggere. Skien kommune har i samarbeid med grunneier Jon Kleven etablert ny parkeringsplass hvor man kan starte turen. Grunneieren har stilt grunnen til disposisjon og kommunen har opparbeidet og tatt kostnadene knyttet til parkeringsplassen. En parkeringsplass på området er ønsket av Turistforeningen som bl.a har hatt turmålet Blåfjell som en «Titopper». Parkeringsplassen har plass til 15-20 biler.

I går ble parkeringsplassen åpnet av varaordfører Erik Næs. Grunneier og representanter fra Telemark Turistforening og Skien kommune var tilstede.

– Det er moro at vi kan få til slike utbedringer som kan komme innbyggerne til gode. Dette er et godt tiltak både for folkehelse og trafikksikkerhet. Takk til alle dere som har bidratt til dette, sa varaordfører Erik Næs.

Det har vært ønske om at vegen forbi parkeringsplassen også ble utbedret. Den har vært flomutsatt og problematisk. Samtidig som kommunen hadde maskiner og folk på stedet, ble deler av vegen rustet opp. Fjellsprenging, bedre siktsoner, flomsikring, forsterkinger og grøfting er utført. Massene fra fjellsprengingen er benyttet til å bygge opp parkeringsplassen.
[ad_2]

Source

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.