Det kan se ut som om det varslede uværet over Agder og Telemark ikke treffer Ski…

[ad_1]
Det kan se ut som om det varslede uværet over Agder og Telemark ikke treffer Skien like hardt som tidligere antatt.
Meteorologiske institutt mener uværet vil ramme Sørlandet kraftig med opptil 200 mm nedbør i løpet av helgen. Det er alltid usikkert hvilken retning slike uvær tar, så vær OBS!

Hva kan du gjøre hvis uværet rammer Skien?
Hold øye med sluk i kjellere
Flytt løse gjenstander opp fra gulvet og opp i hyller
Sørg for at overflatevann ikke renner inn til boligen, men forbi
Grav om nødvendig renner slik at ikke vannet skader boligen

Skien kommune har iverksatt forebyggende tiltak i lokale vassdrag/bekkelukkinger mm.
[ad_2]

Source

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.