Elever i Skien er flinke til å sykle eller gå til skolen. Kampanjen «På farta t…

[ad_1]
Elever i Skien er flinke til å sykle eller gå til skolen.

Kampanjen «På farta til skolen» ble arrangert to uker i september på grunnskolene i Skien. Lunde barneskole hadde imponerende 100% deltakelse fra skolens elever.
– Det er første gang kampanjen har hatt en slik deltakelse, forteller Michel Fouler som er ansvarlig for kampanjen. 82% av elevene har kommet til skolen på miljøvennlig måte i kampanjeperioden. Det vil si sykkel, gange, buss, sparkesykkel og rullebrett. Landsgjennomsnittet er 63% for elever i alderen 6-12 år.

Ordfører Hedda Foss Five var denne uka på Lunde barneskole og takket elevene for innsatsen. Elevrådet fikk 6000 kroner til skolen. I tillegg fikk de to beste klassene 5C og 6B tusen kroner hver som takk for innsatsen.

Stigeråsen, Bratsbergkleiva, Buer og Moflata skoler fulgte på plassene etter Lunde barneskole. Ved alle disse skolene hadde mer enn 80% av elevene kommet seg til skolen på miljøvennlig måte.

«På farta til skolen» er et samarbeid mellom Bypakke Grenland, Alle barn sykler, Fylkestrafikksikkerhetsutvalget i Telemark og Telemark fylkeskommune.

Bilde: Christian Stavnem, Ulrik A. Rønning, Emma S. Larsen og Vilborg Arnadottir mottar sjekken på 6000 kroner fra ordfører Hedda Foss Five. Bak står Michel Fouler og Anne Lise Herbjørgsdatter fra Alle barn sykler. Foto: Rikke Philippi


[ad_2]

Source

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.