En etterlengtet gang- og sykkelveg er på plass i Bedriftsvegen. Naboer, næringsl…

[ad_1]
En etterlengtet gang- og sykkelveg er på plass i Bedriftsvegen. Naboer, næringsliv og skoleelever er glade for den nye løsningen som gir økt sikkerhet langs en strekning med høy trafikkmengde, 6500 kjøretøy i døgnet.

I går ble den nye vegen for myke trafikanter åpnet av ordfører Hedda Foss Five. Representanter fra næringslivet på Kjørbekk, Skogmo videregående skole, entreprenøren, Skien kommune og elevrådet fra Kjørbekkhøgda skole var med på åpningen. Og feiret den med boller, champagnebrus og kaffe.

– Jeg har vært med på flere hyggelige åpninger av nye gangveier de siste ukene, men denne er spesiell. Bedriftsvegen er en av de mest trafikkerte vegene i Skien. Nå blir det bedre sikkerhet for gående og syklende her. Tusen takk til dere som har utført jobben, sa ordfører Hedda Foss Five da hun åpnet vegen med hjelp fra elever fra Kjørbekkhøgda skole.

Det er bygd gang- og sykkelveg fra Spar til rundkjøringen i Hagebyvegen, samt tilrettelagt for holdeplasser på samme strekning med universell utforming. Strekningen er på til sammen 550 m. Seks nye busslommer med leskur er etablert. Det er satt opp innsynsskjermer til private boliger og sykkeltellepunkt er lagt ned i bakken. Innfarten til sidegatene er også oppgradert for å få en helhetlig løsning.

– Vi har hatt et godt samarbeid med grunneierne i området, forteller anleggsleder Arild Helgesen fra Skien kommune.

Arbeidet startet opp i slutten av februar og er ferdigstilt innen tidsrammen. Den totale kostnaden er 9,5 mill. Arbeidet er utført av Marthinsen og Duvholt som ble valgt som entreprenør etter en anbudsprosess. Multiconsult har prosjektert anlegget. Prosjektet er finansieret ved bypakkemidler.

[ad_2]

Source

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.