Engasjementet om hva Stevneplassen skal være i fremtiden er stort. I underkant a…

[ad_1]
Engasjementet om hva Stevneplassen skal være i fremtiden er stort. I underkant av 70 personer møtte fram på informasjonsmøtet vi arrangerte onsdag kveld. Prosjektleder Hanneke Kloosterman presenterte hvor prosjektet er nå og hva som skjer fremover. Prosjektet består av to deler; områdeplan/reguleringsplan og strakstiltak.

En foreløpig skisse til masterplan er på plass og den skal nå legges inn i en reguleringsplan for området. Forslaget skal være ferdig i løpet av året og behandles i Hovedutvalg for teknisk sektor i begynnelsen av 2018. Deretter skal det ut på høring. I forbindelse med høringen inviterer Skien kommune til et nytt åpent møte. Endelig vedtak av planen er forventet rundt sommeren 2018.

Flere strakstiltak igangsettes nå. Gjerdet rundt området blir fjernet i disse dager. To gang- og sykkelveger fra Lindemansgate til Fridtjof Nansens gate, langs begge sider av Idrettshallen, skal forbedres og få belysning. I tillegg jobbes det med å se på forbindelser fra Stevneplassen til Lundedalen og Falkumelva.

Det er siden begynnelsen av 2017 vært en bred involveringsprosess med innbyggere og naboer til Stevneplassen på hva området skal brukes til fremover. Flere av innspillene ble presentert på møtet.
Åpent kunst og kulturlokale – Scenekunstnerne Hedda Rui og Kristian Grennes
Park og treningsapparater – Falkum og Mæla borettslag
Treningsløype – Toppidrettsgymnaset
Street basket – Skien Ghost basketklubb
Reperasjonskafé og gjenbruksstasjon – Gimsøy Rotaryklubb

Det er fortsatt mulig å komme med innspill. Forslag til tiltak og aktiviteter behandles løpende.

Les mer om prosessen for utvikling av Stevneplassen på våre nettsider https://www.skien.kommune.no/skien-kommune/bdk/byutvikling/stevneplassen/


[ad_2]

Source

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.