Finansieringen er på plass, nå blir det ny fisketrapp i Møllefossen. Prosjekte…

[ad_1]
Finansieringen er på plass, nå blir det ny fisketrapp i Møllefossen.

Prosjektet er blitt til takket være engasjement og samarbeid mellom mange parter. Grenland sportsfiskere, Fylkesmannen, Miljødirektoratet, regulantene, rådet for nedsatt funksjonsevne og kommunen har samarbeidet tett for å få det til.

Finansieringen er et spleiselag mellom Miljødirektoratet, Skien kommunes fiskeforvaltningsmidler og investeringsmidler til byrom, og regulantene. I går signerte regulantene avtale med Skien kommune om finansiering. Uten bidrag fra dem ville ikke trappa blitt bygd. Regulantene bidrar i tillegg med mer vann til trapp i de periodene det er fiskevandring. Dette er veldig viktige bidrag for byen og vassdraget som vi setter stor pris på.

Målet med ny fisketrapp er å sikre fiskevelferd, naturmangfold og byutvikling i ett grep. Å bygge ny trapp er et tiltak i Skien 2020 – handlingsprogrammet for Skien sentrum, og det har vært et ønske fra fiskeforvaltning og fagmiljø i mange år. Eksisterende trapp er fra 1976 og i dårlig forfatning. Den ble dessuten totalskadd i flommen høsten 2015.

Snøhetta laget et design for ny fisketrapp for noen år siden. Dette prosjektet ble avsluttet på grunn av manglende finansiering. Utformingen ville ikke vært i henhold til dagens standard for fisketrapper og ville derfor ikke blitt godkjent for støtte fra Miljødirektoratet.

Prosjektet for denne fisketrappa kom i gang i juni i fjor. Prosjekteringen har tatt et år og vi velger i disse dager ut entreprenør som skal gjøre jobben etter sommeren. Fisketrappa skal stå ferdig til jul.

Foto fv: Hedda Foss Five (Skien kommune), Geir Kulåas (Skagerak kraft), Marja S. Folde (Skien kommune), Tormod Stensland (Skiens Aktiemølle), Georg Auberg (Broerne 6) og Lars Søfteland (Skagerak kraft)


[ad_2]

Source

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.