Hvordan oppnå nullvekst i biltrafikk i Grenland? Arbeidet med Byutredning Grenl…

[ad_1]
Hvordan oppnå nullvekst i biltrafikk i Grenland?

Arbeidet med Byutredning Grenland har startet. Onsdag 31. mai inviteres det til åpent informasjonsmøte om innholdet og prosessen. Byutredningen skal belyse hva som skal til for å oppfylle målet om at veksten i persontransporten i de større byene skal tas med kollektivtrafikk, sykling og gåing.

Tid: onsdag 31. mai kl. 1800–2000
Sted: Clarion Collection Hotel Bryggeparken,Langbrygga 7

Innen utløpet av 2017 skal det foreligge en rapport som ser på ulike virkemiddel- og tiltakspakker for utvikling av areal og transport i Grenland. Den blir et kunnskapsgrunnlag der muligheter og utfordringer belyses. Rapporten skal utarbeides av Statens vegvesen og Jernbanedirektoratet, men i tett samarbeid med Siljan, Skien, Porsgrunn og Bamble kommuner, Fylkesmannen i Telemark og Telemark fylkeskommune.
[ad_2]

Source

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.