I ettermiddag skal Skien formannskap behandle nye takster for eiendomsskatt i Sk…

[ad_1]
I ettermiddag skal Skien formannskap behandle nye takster for eiendomsskatt i Skien.
Rådmann Ole Magnus Stensrud innstiller på at det skrives ut nye takster med virkning fra 2018, som skal gjelde for alle typer boliger og fritidseiendommer i Skien.
Skattesatsen som skal gjelde for bolig-,landbruk – og fritidseiendommer settes til 2,7 promille, mens satsen som skal gjelde for ubebygde tomter og næringseiendommer, samt verk og bruk settes til 2,0 promille.

I det planagte området for datasenter, Gromstul, foreslås det fritak etter Eiendomsskattelovens §7

Bunnfradraget på hver boenehet settes på 400.000 kroner pr godkjent boenhet, får rådmannen det som han vil.

Det gis 20% reduksjon i eiendomsskattetaksten for historiske bygninger( før 1940) i Murbyen og Riksantikvarens NB – område: Snipetorp.

Saken går videre til behandling i bystyret

Les mer om eiendomsskatten her:

http://www.skien.kommune.no/skien-kommune/bdk/plan-og-byggesak/eiendomsskatt/


[ad_2]

Source

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.