Ingebjørg Vaagen fikk lørdag Skien kommunes kulturpris for 2017. Ordfører Hedda …

[ad_1]
Ingebjørg Vaagen fikk lørdag Skien kommunes kulturpris for 2017. Ordfører Hedda Foss Five og kultursjef Guro Honningdal overrakte prisen på Grenland Husflidslags 50-års jubileum.


Ingebjørg Vaagen ble lørdag kveld overrakt Skien kommunes kulturpris for 2017. Overrekkelsen fant sted på Grenland Husflidslags 50 års jubileum.Juryens begrunner tildelingen slik:

Etter en samlet vurdering ønsker juryen å tildele Skien kommunes kulturpris til Ingebjørg Vaagen.
Prisen tildeles for hennes fremragende innsats for den immaterielle kulturarven og for å lede Grenland Husflidslags arbeid med å etablere og drifte Prestegården som en møteplass og arena for læring. Vaagen har bakgrunn som billedveverske og har blant annet jobbet for Norad i Afrika og som husflidskonsulent i Fylkeskommunen.
Hennes hjertesak er formidling og bevaring av den
immaterielle kulturarven og i Skien har hun lagt ned stor innsats for å samle kunnskap om dette.
Etter etableringen i Prestegården opplever Husflidslaget økt interesse, tilstrømning, og deltakelse på kurs. De har arrangert sommerskole for barn med håndverk som tema i tre år og tilbudet er meget populært. UNESCOs konvensjon om vern av den immaterielle kulturarven ble vedtatt i 2003 for å beskyttedenne rikdommen bedre. Temaet er stadig mer aktuelt og Vaagen bidrar i stor grad til å bringe denne delen av vår felles kulturarv videre. Juryen ønsker på bakgrunn av dette å tildele Skiens kommunes kulturpris for 2017 til Ingebjørg Vaagen.
[ad_2]

Source

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.