Jula er fantastisk for de fleste, men ikke for alle. Trenger du hjelp, kan du k…

[ad_1]
Jula er fantastisk for de fleste, men ikke for alle. Trenger du hjelp, kan du kontakte noen av disse stedene:
Alarmtelefonen for barn og unge tlf: 116 111.
Hit kan du ringe hvis du opplever ting som ikke er greit hjemme, for eksempel om du blir utsatt for vold og overgrep. Du kan ringe selv eller hvis du kjenner noen som ikke har det bra hjemme.
Mental Helse Hjelpetelefonen 116 123 : er for alle som trenger noen å snakke med eller skrive med. Tjenesten er for både barn og voksne, den er gratis og alltid åpen. De har også en svartjeneste på nettsiden sidetmedord.no.

Incesttelefonen 800 57 000.:Her blir du møtt av trygge voksne som du kan snakke med om seksuelt misbruk.

Krikens SOS – telefonen 24 40 00 40 er en døgnåpen krisetelefon.
BARNsnakk – chattetjeneste (www.barnsnakk.no) for deg som har en mor eller far, eller andre du bryr deg om med rusproblemer. De har åpent fra 10.00-17.00 fra 25. desember til 30. desember.


[ad_2]

Source

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.