Kom på informasjonsmøte om Stevneplassen! Skien kommune vil presentere den for…

[ad_1]
Kom på informasjonsmøte om Stevneplassen!

Skien kommune vil presentere den foreløpige skissen til områdeplan. Den er basert på innspillene fra verkstedene som er gjennomført våren 2017. Vi vil også informere om de tiltakene som settes i gang nå i høst.

I januar startet Skien kommune arbeidet med Stevneplassen – områderegulering og midlertidig bruk.
Hensikten med planen er å tilrettelegge for en langsiktig bærekraftig og bymessig utvikling av Stevneplassen som en del av Nordre Falkum bydel i Skien, med boliger, offentlige rom og grøntområder samt andre aktiviteter.
Området som berøres er i kommuneplanens arealdel avsatt til kombinert bebyggelse og anleggsformål, samt fremtidig bolig/næring/tjenesteyting.

Mer informasjon om Stevneplassen finner du på Skien kommunes hjemmesider:
https://www.skien.kommune.no/skien-kommune/bdk/byutvikling/stevneplassen/

Velkommen!

11 people interested
[ad_2]

Source

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.