Landmannstorget – tilgjengelig for alle Arbeidet med detaljprosjektering av byp…

[ad_1]
Landmannstorget – tilgjengelig for alle

Arbeidet med detaljprosjektering av bypakkeprosjektet nytt kollektivknutepunkt og park på Landmannstorget er i gang. I forrige uke ble det gjennomført en befaring med fokus på universell utforming.

Løsningene som velges for Landmannstorget skal være universelt utformet. I desember 2016 arrangerte vi en temadag om universell utforming og i juni inviterte vi brukerorganisasjonene til temamøte. Dette ble fulgt opp med en befaring 25. august hvor hensikten var å øke bevisstheten og få innspill fra brukerorganisasjonene om universell utforming i den videre planleggingen av ny park og gateterminal på Landmannstorget.

Universell utforming er nødvendig for noen, men bra for alle, og er et tema som må ivaretas gjennom hele prosessen fram til og med ferdigstillelse. Representanter fra Blindeforbundet, Handikapforbundet i Grenland, Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Grenland og Telemark, Eldrerådet og Nettbuss deltok på befaringen sammen med representanter fra prosjektgruppa og ordfører Hedda Foss Five.

Hensikten med befaringen var at deltakerne skulle oppleve og observere hvordan utforming av gate- og byrom innvirker på tilgjengeligheten. Det ble gitt viktige innspill til den videre detaljprosjekteringen som vil bidra til å sikre god framkommelighet for alle på Landmannstorget.

Går alt etter planen kan spaden settes i jorda tidlig i 2019 og nytt kollektivknutepunkt og park er klart i 2020.
[ad_2]

Source

Ett svar til "Landmannstorget – tilgjengelig for alle Arbeidet med detaljprosjektering av byp…"

  1. Kristin Kontni   1. september 2017 at 13:15

    Som en av de faktisk ganske mange ….gamle og folk med forskjellige bevegelsesproblemer , skulle jeg ønske at benker og sitteplasser blir så høye at det ikke blir så vanskelig å reise seg. Det kan vel også passe for alle.

    Svar

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.