Nå er anleggsarbeidet i Olaf Ryes gate, Mobakken og Mobakkvegen klart. Onsdag ma…

[ad_1]
Nå er anleggsarbeidet i Olaf Ryes gate, Mobakken og Mobakkvegen klart. Onsdag markerte ordfører Hedda Foss Five jobben som er gjort sammen med representanter fra naboene, ansatte i kommunen og fra entreprenøren.

– Tusen takk til dere som har vært tålmodige i anleggsperioden, sa ordføreren til naboene som var med på markeringen.

Avløpsledningen som førte både overvann og kloakk er separert for å redusere utslippet i elva. I tillegg er det lagt nye vannledninger. Arbeidet startet i begynnelsen av 2016 og spesielle grunnforhold har gjort jobben krevende. Geotekniske undersøkelser, 400 m2 spunt og en støttemur på 125 meter er på plass for å sikre eiendommene. I tillegg til arbeidet med vann og kloakk er nytt fortau på 420 meter fra Porsgrunnsvegen til Svea Fyr klart til bruk. Belysning er også på plass. Det ble satt pris på av fornøyde naboer. Arbeidet har kostet om lag 27 millioner kroner.

– Det som koster mest er er det vi ikke ser som ligger under bakken, fortalte anleggsleder Arild Helgesen i Skien kommune.

Skien kommune har hatt ansvar for vann, avløp, veg og fortau. Backe Vestfold Telemark AS har vært engasjert som entreprenør og har hatt ansvaret for murarbeid og sikring av området.
[ad_2]

Source

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.