Skien kommune har ved hjelp av belønningsmidler asfaltert 1,5 km gang- og sykkel…

[ad_1]
Skien kommune har ved hjelp av belønningsmidler asfaltert 1,5 km gang- og sykkelveger på Gulset de siste ukene. Utbedringen blir satt stor pris på av brukerne av vegene.

– Vi er veldig fornøyde med arbeidet som er gjort, forteller Line Andersen, styrer i Gulset barnehage. Gang- og sykkelvegene rundt barnehagen har fått ny asfalt, og det er bygget et nytt fortau fra barnehagen til Gulsetringen som snart er ferdig. – Utbedringene gjør området mer oversiktlig og tryggere både for barnehagebarn, skoleelever, foreldre og oss ansatte, forteller hun.

Det er i 2017 satt av 2,5 millioner i statlige belønningsmidler til å legge ny asfalt på slitte og hullete gang- og sykkelveger i Skien og Porsgrunn. Hovedvegnettet for sykkel og gang- og sykkelvegene som er nær skolene har høy prioritet. I Skien har gang- og sykkelveger på Gulset blitt prioritert.

– Gang- og sykkelvegnettet på Gulset er bra og funksjonelt, men trengte en opprustning siden det var skader på asfalten. Da er det hyggelig at Skiens største bydel får gevinstene av det vi høster i Bypakke-arbeidet, sier ordfører Hedda Foss Five.

Mens ordfører Hedda Foss Five, drift og anleggssjef Bjarne Skauen er på befaring av de nye gang- og sykkelvegene kommer det fornøyde brukere syklende forbi. Det er barn og voksne fra Lillefot barnehage som er på tur sammen med Bjørn Johannessen, beboer fra Gulset sykehjem og pleier Daniel Anderson. Barnehagen og sykehjemmet er på tur sammen hver tirsdag. Sammen har de prosjektet «Samspill med helse og livsglede». Denne tirsdagen har de vært på sykkeltur til Åletjern.

– Vi bruker gang- og sykkelvegene ofte og setter stor pris på den nye asfalten. Den er så fin å sykle på, forteller Lene Nordang fra Lillefot barnehage.

Disse gang- og sykkelvegene på Gulset har fått ny asfalt:
• Stigeråsen skole via Plassane til Fluesnapperen
• Nyhusvegen til Gulsetlia (ved Gulset ungdomsskole)
• Heikleivvegen
• Gulsetlia – Skjerpet
• Gang og sykkelveg mellom skolen og Gulsetsenteret

Arbeidet er finansiert ved statlige belønningsmidler.

Samtidig er det asfaltert på Nyhusvegen og Fluesnapperen, finansiert av kommunale midler. I løpet av høsten vil det også opparbeides fortau langs Gulsetlia. Dette finansieres ved aksjon skolevegmidler (kommunale og fylkeskommunale midler).[ad_2]

Source

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.