Skolen og kommuneledelsen er opptatt av det brutale overfallet på 12-åringen ved…

[ad_1]
Skolen og kommuneledelsen er opptatt av det brutale overfallet på 12-åringen ved Kjørbekkhøgda skole fredag kveld og har fulgt opp og ønsker å følge opp elever og familie tett framover.
Mandag morgen, før skolestart, hadde ledelsen ved Kjørbekkhøgda skole møte med personalet om hvordan de best kan trygge elevene ved skolen.
Ledelsen og helsesøster har snakket med 7.trinn hvor den som ble slått og sparket og de elevene som var sammen med han er elever. Klassen har fått snakke om hendelsen og fått mulighet til å komme med sine tanker. Hendelsen var tema i alle klasser ved oppstart av dagen.
Skolen har tilbudt samtale med lærer, helsesøster og eventuelt annen ekstern hjelp til de som har behov for det. De har hatt fokus på å vise omsorg, støtte hverandre og bry seg om hverandre. Støtteapparatet er tilgjengelig for elevene ved skolen de nærmeste dagene.
FAU skal ha et ekstraordinært møte tirsdag kveld der det skal diskuteres hva de foresatte kan bidra med. En representant fra forebyggende enhet i Politiet er invitert til delta på dette møtet. Ordfører i Skien, Hedda Foss Five vil også være til stede.
På møtet vil det å gjenoppta Natteravnordningen være ett av temaene. SLT-koordinator Frøydis Straume vil så i etterkant av møtet sørge for at ordningen blir igangsatt. Hun vil også innkalle til et møte i Nærmiljøgruppa for å høre om erfaringer som er gjort i området den siste tiden.
Det er så langt vi vet ingen indisier på at et gjengmiljø er etablert. Det mest sannsynlige er at dette er en tragisk og umotivert enkelthendelse som ikke er rasistisk motivert.
Den fornærmede og hans familie får nødvendig hjelp og bistand.
Grete Gjelten
Kommunalsjef Oppvekst
Skien kommune
[ad_2]

Source

2 Svar til "Skolen og kommuneledelsen er opptatt av det brutale overfallet på 12-åringen ved…"

  1. Signy Gjærum   28. november 2017 at 09:52

    God redegjørelse. Det er betryggende at en stygg sak som dette er, blir fulgt opp slik det her vises til. Det tas ansvar, rutiner følges og organisasjonen fungerer. Det legges vekt på å ivareta det barnet som ble overfalt og hans nærmiljø, familie og skoleelever – og det gjøres innsats og iverksettes tiltak for å forebygge så godt mulig at slike hendelser oppstår. Her er det mange som gjør sitt beste for å bistå.

    Svar
  2. Ole Marius Olli Gerrard   28. november 2017 at 10:16

    Det er sånn en god kommune skal reagere. Bra! Flott redgjørelse, og ett stort, trygt og ett godt team som nå skal trygge saken videre. Riktig fokus, gir riktig resultat. Flott!!

    Svar

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.