Tro det eller, ei men Skiens legater savner flere søkere! Kommunen har mye penge…

[ad_1]
Tro det eller, ei men Skiens legater savner flere søkere! Kommunen har mye penger å dele ut hvis du er ung, under utdanning og har dårlig råd. Men få vet om dem.
– Tidligere har det vært veldig få søkere og alle har fått inntil 12000 i støtte fra legatene, sier leder av Skien legatfond, Roger Hegland.
Legatet er en sammenslåing av 15 mindre legater, og er til sosiale formål. Formålet er å gi støtte til høyere utdanning for evnerik ungdom hjemmehørende i Skien.
I tillegg skal Frelsesarmeen i Skien tildeles kr. 1.500 til barne- og ungdomsarbeid.
Hvis du er i slekt med Hjørdis Nærum Nielsen, uansett bosted, kan du ha fortrinn til hjelp.
Dette er kravene:
• Alle kan søke som er hjemmehørende i Skien kommune og har vært registrert i Skien folkeregister minimum de 3 siste år
• Egen inntekt bør ikke overstige kr. 70.000,
• Egen formue bør ikke overstige kr. 220.000,- (tilsvarer Lånekassens tak)
• Søker bør ikke ha fått tildelt midler fra utdanningslegatene siste 3 år
• Søkere som er sent i utdanningsfasen prioriteres
• Søkere som er dårlig stilt økonomisk prioriteres
• Tildelt beløp avhenger av søkermasse
Grunnkapitalen til Skien legatfond er 4,2 millioner kroner, og det er renteavkastningene på ca 50.000 kroner som deles ut hvert- Vi har ikke fått delt ut alt fordi søknadene har vært for få, sier Roger Hegland, som forteller at frikapitalen nå er på kroner
Fristen for å søke er 31. desember, og pengene deles ut i april.
Les mer om søknaden her:
https://www.skien.kommune.no/skien-kommune/servicesenteret/legater—skien-skolelegat/


[ad_2]

Source

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.